​Kaljaasi Ihana Oy:n yhtiöjärjestys

Yhtiön nimi on Kaljaasi Ihana Oy (Galeas Ihana Oy)

Yhtiön kotipaikka on Luvia

Yhtiön toimialana on harjoittaa risteily-, koulutuspurjehdus-, juhlapalvelu- ja ravitsemusliiketoimintaa, tuottaa vapaa-ajan palveluja kuten leirejä, purjehduksia ja retkiä sekä toimia matkanjärjestäjänä. Yhtiö voi harjoittaa edellä mainittuun toimintaa liittyvää koulutus-, kehittämis- ja konsultointitoimintaa sekä tarvikemyyntiä. Yhtiö voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta ja toimintaansa liittyvien osakeyhtiöiden osakkeita.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenhohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinnasta;
  5. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.


Osakkeen omistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei me tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Yhtiön osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen etukäteen antama kirjallinen suostumus. Muilta osin sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Koe leppoisa Selkämeren tuulahdus